#BCTC

9 tháng 2018, EVN Finance báo lãi tăng trưởng 54%

9 tháng 2018, EVN Finance báo lãi tăng trưởng 54%

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) vừa công bố BCTC hợp nhất với kết quả lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2018 đạt gần 154 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ 2017.
47 cổ phiếu vào "danh sách đen" sàn UpCOM

47 cổ phiếu vào "danh sách đen" sàn UpCOM

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 47 mã chứng khoán trên Bảng cảnh báo nhà đầu tư tính đến ngày 13/10/2016. Danh sách này được căn cứ theo Bộ nguyên tắc phân bảng cảnh báo