9 tháng 2018, EVN Finance báo lãi tăng trưởng 54%

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) vừa công bố BCTC hợp nhất với kết quả lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2018 đạt gần 154 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ 2017.
9 tháng 2018, EVN Finance báo lãi tăng trưởng 54%

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 223,4 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2017. Lãi từ hoạt động dịch vụ chỉ đạt 110,6 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017. Đáng chú ý, 9 tháng 2017, hoạt động kinh doanh chứng khoán mang về 110,7 tỷ đồng, thì trong 9 tháng 2018 EVN Finance lại ghi nhận lỗ 1 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động khác cũng giảm 71,3% xuống còn 6,8 tỷ đồng.

Về chi phí, chi phí hoạt động tăng 53% lên 143,2 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh từ 189,6 tỷ đồng xuống còn 14,2 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm