Sau dịp nghỉ lễ 2/9, UBCKNN "bêu" tên một loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Sau dịp nghỉ lễ 2/9, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên tục công bố các quyết xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Sau dịp nghỉ lễ 2/9, UBCKNN "bêu" tên một loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 7/9, UBCKNN công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã VPI). Không đăng ký (chào mua) công khai, nhưng ngày 25/6/2021, Văn Phú - Invest mua gần 3,8 triệu cổ phiếu của CTCP Thực phẩm Hà Nội (mã HAF), dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch tương ứng tỷ lệ 25,65% vốn điều lệ của HAF.

Văn Phú - Invest chịu phạt 200 triệu đồng, đồng thời bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm. Ngoài ra, DN phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực (5/9).

Ngày 6/9, UBCKNN thông báo quyết định xử phạt CTCP Dược liệu Trung Ương 2 với tổng số tiền 410 triệu đồng. Trong đó, 350 triệu đồng là tiền phạt cho hành vi vi phạm hành chính: không đăng ký giao dịch chứng khoán. CTCP Dược liệu Trung Ương 2 trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này không thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.

UBCKNN buộc CTCP Dược liệu Trung Ương 2 phải nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày theo quy định.

CTCP Dược liệu Trung Ương 2 còn bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về các tài liệu: Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021, 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Cũng trong ngày 6/9, UBCKNN công bố quyết định xử phạt Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 85 triệu đồng vì không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất quý 3, 4 năm 2020; BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2020, 2021; Báo cáo thường niên năm 2020; BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất quý 1,3,4 năm 2021; BCTC riêng và hợp nhất quý 1,2 năm 2022.

Ngày 5/9, UBCKNN công bố quyết xử phạt CTCP Nông nghiệp Sông Con 100 triệu đồng. Cụ thể, công ty bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong BCTC năm 2020; 40 triệu đồng vì nộp không đúng thời hạn hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến UBCKNN chậm hơn 30 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/5/2022.

Có thể bạn quan tâm