Xây dựng 47 giải trình LNST quý III/2022 sụt giảm so với cùng kỳ

Công ty CP Xây dựng 47 (HOSE: C47) đã có công văn gửi UBCKNN giải trình kết quả kinh doanh quý III/2022 giảm hơn 1/3 so với cùng kỳ năm 2021.

Trong BCTC của Xây dựng 47 có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm xuống chỉ còn 1,7 tỷ đồng, so với 6,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021.

Xây dựng 47 giải trình BCTC Công ty mẹ, công trình thuỷ điện Hoà Bình mở rộng mới khởi động thi công lại trong quý III/2022 vì phải tạm dừng trong thời gian dài để gia cố vì lý do địa chất. Công trình sân bay Long Thành đang triển khai thi công lại cuối tháng 9/2022.

Việc dừng thi công và chi phí nguyên, nhiên vật liệu trong kỳ tăng cao dẫn đến lợi nhuận của Xây dựng 47 sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Còn trong BCTC hợp nhất kết thúc ngày 30/9/2022 của Xây dựng 47, kết quả kinh doanh của Công ty mẹ làm ảnh hưởng chủ yếu đến báo cáo hợp nhất. vì vậy, các nguyên nhân gây biến động lợi nhuận trong báo cáo hợp nhất quý III/2022 tương tự như giải trình Công ty mẹ.

Xây dựng 47
Xây dựng 47 có vốn điều lệ là 275 tỷ đồng

Được biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Xây dựng 47 cũng giảm từ 5,9 tỷ đồng xuống còn 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu thuần đạt 257 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt 2,3 tỷ đồng.

Tuy chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm, nhưng vẫn chiếm khá nhiều (5,7 tỷ đồng) nên đã khiến tổng lợi nhuận trước thuế của Xây dựng 47 đạt 2,1 tỷ đồng.

Hiện, Xây dựng 47 có vốn điều lệ là 275 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu đang niêm yết là 27,5 triệu cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay 28/10, cổ phiếu C47 đang ở mức 8.900 đồng/cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm