47 cổ phiếu vào "danh sách đen" sàn UpCOM

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 47 mã chứng khoán trên Bảng cảnh báo nhà đầu tư tính đến ngày 13/10/2016. Danh sách này được căn cứ theo Bộ nguyên tắc phân bảng cảnh báo
47 cổ phiếu vào "danh sách đen" sàn UpCOM

Danh sách này được căn cứ theo Bộ nguyên tắc phân bảng cảnh báo Nhà đầu tư trên Hệ thống giao dịch UpCOM, có hiệu lực từ ngày 24/6/2016.

Trong Bảng danh sách đen này hiện có 4 mã đã bị tạm ngừng giao dịch để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư: CTCP Mỏ và XNK Khoáng sản Miền Trung (MTM), Khoáng sản Tây Bắc (KTB), Luyện Kim Phú Thịnh (PTK) và CTCP Vận Tải Biển và BĐS Việt Hải (VSP). VSP còn vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trường hợp CTCP Sông Đà 9.06 (S96) bị đưa vào danh sách đen do “không xác định được trụ sở chính tại địa điểm kinh doanh theo Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động. Công ty này hiện đang đăng kí giao dịch 11,15 triệu cổ phiếu.

Có 4 mã cổ phiếu bị đưa vào Bảng Cảnh Báo nhà đầu tư do kiểm toán cho ý kiến trái ngược trên BCTC năm 2015 bao gồm CTCP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG), CTCP Lương thực Đà Nẵng (DNF), CTCP Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex (CAD) và Sông Đà 27 (S27).

7 doanh nghiệp bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trên BCTC năm 2015 bao gồm Sông Đà 1 (SD1), Sông Đà Thăng Long (STL), CTCP Việt An (AVF), Thép Bắc Việt (BVG), Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM), CTCP Xây dựng số 11 (V11) và Tập đoàn Sara (SRB). Trong đó, cả 5 công ty Sông Đà 11, Sông Đà Thăng Long, Việt An và Thép Bắc Việt, Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã bị âm vốn chủ sở hữu.

Có 3 doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và 2015 bao gồm CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA (FBA), Xi măng SônG Lam 2 (PX1) và Nhựa Tân Hóa (VKP). Còn lại, có 35 doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu không dương tại ngày 31/12/2015 hoặc ngày 30/6/2016 bao gồm CTCP Docimexco (FDG), CTCP Thuận Thảo (GTT), Ô tô Giải Phóng (GGG), Vận tải Biển Bắc (NOS), CTCP Hữu Liên Á Châu (HLA), Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG), CTCP Vận tải và Thuê tàu Biển Việt Nam (VST), CTCP Container phía Nam (VSG), Hàng Hải Đông Đô (DDM), Thủy điện Sử Pán 2 (SP2)….

Hải Hà

Có thể bạn quan tâm