Bình Dương bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho 15 dự án

Bình Dương bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho 15 dự án

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho 15 dự án trên địa bàn với tổng vốn 3.200 tỷ đồng.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

​Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn điều chỉnh bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho 15 dự án với tổng vốn bổ sung là 3.200 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung vốn cho 6 dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 với tổng vốn 2.500 tỷ đồng; vốn bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 857/VPCP-KTTH ngày 03/02/2021. 

Quảng cáo

Đồng thời, bổ sung vốn cho 9 dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 với tổng vốn 700 tỷ đồng; vốn bổ sung từ nguồn chưa giải ngân hết của kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Như vậy, sau khi bổ sung thêm 3.200 tỷ đồng cho 15 dự án thì tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021của tỉnh Bình Dương hơn 12.356 tỷ đồng.

Còn các dự án khác vẫn giữ nguyên theo kế hoạch đầu tư công năm 2021 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/12/2020.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương giao UBND tỉnh tổ chức triển khai nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mục tiêu của Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu nhằm hình thành trục ngang và từng bước hình thành mạng lưới đường cao tốc Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các trục dọc cao tốc, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ bảy, 25/06/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia