Bình Dương điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư công

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, trong 4 dự án có 1 dự án được điều chỉnh quy mô đầu tư và 3 dự án được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bình Dương điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư công
Bình Dương điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư công

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương mới ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21/7/2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định điều chỉnh 4 dự án đầu tư công trên địa bàn, trong đó có 1 dự án được điều chỉnh quy mô đầu tư và 3 dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư.

Dự án được điều chỉnh quy mô đầu tư là Dự án Đường trục chính Đông Tây đoạn từ Quốc lộ 1A (Bến xe Miền Đông mới) đến giáp đường Quốc lộ 1K, bổ sung đoạn vuốt nối từ phạm vi cuối dự án (ranh giữa Dự án Đường trục chính Đông Tây và Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội (giai đoạn 2) đến mặt đường hiện hữu Xa lộ Hà Nội; đầu tư hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng, biển báo…từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2025.

Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Văn bản số 187/HĐND-KTNS ngày 29/11 /2016 của Thường trực HĐND tỉnh và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của HĐND tỉnh.

3 dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư gồm: Dự án cầu Bạch Đằng 2; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.746 và Dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài. Tổng mức vốn đầu tư được điều chỉnh lên cho cả 3 dự án vào khoảng 1.839 tỷ đồng.

Thứ nhất, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Dự án xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) từ 658 tỷ đồng thành 819 tỷ đồng (tăng 161 tỷ đồng), bao gồm 02 dự án: Dự án 1, Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương 328 tỷ đồng; Dự án 2, Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai 491 tỷ đồng. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến 2024. Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Văn bản số 244/HĐND-KTNS ngày 11/ 8/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương.

Thứ hai, điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa từ 1.492,5 tỷ đồng thành 3.100 tỷ đồng (tăng 1.607,5 tỷ đồng). Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, trong đó vốn ngân sách tỉnh 3.093,1 tỷ đồng; vốn của Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Tân Lập 6,9 tỷ đồng. Điều chỉnh nhóm dự án là nhóm A. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026.

Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc quyết định, điều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

Thứ ba, điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài từ 119 tỷ đồng thành 190 tỷ đồng (tăng 71 tỷ đồng); trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương 84 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 106 tỷ đồng. Điều chỉnh bổ sung đoạn vuốt nối từ phạm vi cuối dự án (ranh giữa dự án Đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài và dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội (giai đoạn 2)) đến mặt đường hiện hữu Xa lộ Hà Nội.

Trên đường chính Xa lộ Hà Nội xây dựng làn nhập dòng (làn chờ rẽ trái) với chiều rộng làn 7,5m, chiều dài đoạn vuốt nối tối thiểu 75m kết hợp đèn chớp vàng và biển báo để cảnh báo các phương tiện giao thông giảm tốc độ khi đến nút giao, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng, biển báo...từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2025.

Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND8 ngày 20/4/2015 của HĐND tỉnh.

Tính đến ngày 20/7, giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Bình Dương là 6.783 tỷ đồng, đạt 31,1% kế hoạch tỉnh giao (cùng kỳ đạt 32,7%) và đạt 55,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Có thể bạn quan tâm