Bình Thuận phải báo cáo, cung cấp tài liệu về các sai phạm đất đai

Bình Thuận phải báo cáo, cung cấp tài liệu về các sai phạm đất đai

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã nhận được công văn của Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo, cung cấp tài liệu về các dự án đất đai vi phạm pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo; Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thanh tra tại tỉnh Bình Thuận.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích đất từ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị; thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị.

UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo. Ngoài ra chuẩn bị hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu về các nội dung thanh tra.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Thuận báo cáo tổng hợp tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 - 2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh Bình Thuận quản lý.

Quảng cáo

UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo tổng hợp các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị được phát hiện qua công tác quản lý nhà nước giai đoạn 2011 - 2019. Đánh giá tổng thể việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị giai đoạn 2011 - 2019.

Báo cáo tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị tại Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2019. Tập trung báo cáo rõ đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (khu dân cư, nhà ở xã hội, khu đô thị).

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận, đánh giá tổng thể việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị giai đoạn 2011 - 2019.

 

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo 3 địa phương Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên thống nhất sẽ thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp được hoàn thành trước ngày 30/6/2023, và đến 31/12/2023 sẽ cơ bản bàn giao mặt bằng.

Thứ bảy, 01/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia