Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất tái định cư

Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất tái định cư

Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Trong dự thảo này, nhiều loại tài sản bao gồm cả nhà, đất, xe, tà

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ (LPTB) đối với một số loại nhà, đất, trong đó có nhà, đất tái định cư.

Theo Bộ Tài chính, tại Điều 83 và 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu".

Nghị định số 140 quy định miễn LPTB đối với: “Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi, đất theo quy định của pháp luật”.

Quảng cáo

Còn Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, giá tính LPTB đối với giá nhà, đất tái định cư là giá nhà, đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi nhà, đất và giá nhà, đất nơi tái định cư. Như vậy, mức thu LPTB đối với nhà, đất tái định cư chỉ tính trên phần chênh lệch giữa giá trị nhà, đất nơi tái định cư và giá trị đền bù nhà, đất nơi bị thu hồi.

Do vậy, để đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và pháp luật LPTB về miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất được bồi thường, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất tái định cư.

Đặc biệt, dự thảo Nghị định mới đề xuất miễn LPTB đối với nhà xưởng của cơ sở sản xuất kinh doanh. Hiện nay, trong Nghị định số 140, nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh đang được miễn LPTB.

Còn tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư và phụ lục ban hành kèm theo đã quy định và mô tả cụ thể về phân cấp công trình xây dựng; trong đó có công trình, nhà máy của các lĩnh vực như công trình công nghiệp (nhà máy sản xuất sản phẩm cấu kiện bê tông, nhà máy sản xuất gạch ốp lát, nhà máy luyện kim, kho xăng dầu, nhà máy sản xuất hóa chất…); công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (chuồng trại, nhà kính ươm cây giống…).

Đây là một trong những căn cứ pháp lý để UBND các địa phương ban hành Bảng giá tính LPTB đối với nhà, trong đó có kho, nhà xưởng.

>>HoREA: Khó xảy ra ‘bong bóng’ nhà đất cho đến hết năm 2019

Có thể bạn quan tâm

Khu biệt thự sinh thái phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân và Khu biệt thự sinh thái Hồ Trước Đông do Liên danh Công ty TNHH Olympia - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời làm chủ đầu tư, với tổng diện diện tích gần 200ha.

Chủ nhật, 02/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia