Bộ Tài chính muốn tăng cường quản lý thuế của các doanh nghiệp lớn

Bộ Tài chính muốn tăng cường quản lý thuế của các doanh nghiệp lớn

Bộ Tài chính đề xuất thành lập Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thay cho Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn hiện nay

Nguyên nhân được Bộ Tài chính đưa ra là nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn.

Bộ Tài chính cho biết, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn của Tổng cục Thuế ra đời từ năm 2010. Sau 10 năm đi vào hoạt động, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đã giúp cho Tổng cục Thuế quản lý tốt việc quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp lớn.

Quảng cáo

Tuy nhiên, do phạm vi quản lý ngày càng mở rộng, số thu của các doanh nghiệp lớn ngày càng lớn nên việc đổi mới cơ cấu bộ máy tổ chức của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất thành lập Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thay cho Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn hiện nay. Ngoài ra, Bộ này cũng đề xuất thành lập Cục Kiểm tra nội bộ thay cho Vụ Kiểm tra nội bộ hiện hành; Vụ Thanh tra- Kiểm tra thuế sẽ được đổi thành Thanh tra.

Đề xuất này đang được lấy ý kiến tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày 24/10, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức khởi công, khởi động thực hiện 4 dự án có tổng mức đầu tư 283.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12 tỷ USD.

Thứ hai, 25/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia