Bộ TN&MT thanh tra nhiều lĩnh vực đất đại tại tỉnh Đồng Nai

Để thực hiện cho công tác thanh tra về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại tỉnh Đồng Nai, mới đây Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung các hồ sơ liên quan đến đất đai.
Bộ TN&MT thanh tra nhiều lĩnh vực đất đại tại tỉnh Đồng Nai

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung tài liệu, các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai cần báo cáo bằng văn bản và chuẩn bị tài liệu có liên quan tới các khu đất của các cơ quan hành chính sự nghiệp, cũng như việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng nhà đất để làm dự án, giai đoạn từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2021.

Phạm vi gồm các khu đất đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đổi đất lấy hạ tầng trên địa bàn; các dự án chậm triển khai, gia hạn tiến độ, gia hạn thời gian sử dụng đất, nêu rõ danh mục các dự án đã đề xuất thu hồi do vi phạm Luật đất đai.

Đồng thời, các dự án chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích nông nghiệp; các dự án đầu tư có chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dự án tỉnh; các tổ chức được giao đất, cho thuê đất có nguồn gốc đất lâm trường.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị cung cấp hồ sơ sử dụng đất một số dự án cụ thể trên địa bàn, việc sử dụng đất của các tổ chức tại phường Phước Tân (TP. Biên Hòa).

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh báo cáo và chuẩn bị các tài liệu có liên quan về công tác tách thửa đất có lập phương án hình thành đường giao thông theo các quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa của tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm