Bộ Xây dựng bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về nhà ở, kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về nhà ở, kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng vừa có văn bản ban hành mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản và lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 705 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo quyết định này của Bộ Xây dựng, 3 thủ tục hành chính ban hành mới do UBND cấp tỉnh thực hiện gồm: Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99 năm 2015 (Nghị định số 99); Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99.

Một thủ tục hành chính được thay thế, đó là lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99.

Quảng cáo

6 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, trong đó có 1 thủ tục hành chính, cấp trung ương (Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng quyết định việc đầu tư) và 5 thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư; Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài; Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Bên cạnh đó, tại quyết định này cũng bãi bỏ 3 thủ tục hành chính, gồm: Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99.

Trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng có Quyết định số 700 công bố các thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Theo quyết định này, Bộ Xây dựng ban hành mới 4 thủ tục hành chính. Trong đó, có 2 thủ tục hành chính ban hành mới ở cấp TƯ, gồm cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I…

Theo Quyết định 700, Bộ Xây dựng cũng bãi bỏ 12 thủ tục hành chính. Trong đó, có 8 thủ tục hành chính cấp TƯ bãi bỏ, gồm: thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh… Có 2 thủ tục hành chính cấp tỉnh bãi bỏ, gồm: thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh… Có 2 thủ tục hành chính cấp huyện bãi bỏ là: thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh,…

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rạng sáng ngày 21/3, Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) đã bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker tại Vĩnh Phúc. Trong số 22 người bị bắt có một doanh nhân đến từ TP. HCM - đó là ông Trần Anh Linh...

Thứ năm, 23/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia