Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đánh giá thị trường bất động sản quý IV trước ngày 30/12/2022

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã ký Văn bản số 5652/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV và cả năm 2022.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan tại địa phương tiếp tục hoàn thành hệ thống thông tin và thường xuyên cập nhật, công bố thông tin theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu thực hiện đánh giá tình hình thị trường bất động sản quý IV và cả năm 2022 theo mẫu chung của Bộ. Cụ thể là thống kê các văn bản do UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh ban hành đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Thứ hai, tình hình ban hành các chương trình, kế hoạch phát triển nhà.

thị trường bất động sản
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương gửi báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản của Bộ trước ngày 30/12/2022

Thứ ba, đánh giá tình hình chung của thị trường bất động sản tại địa phương với các nội dung như: Số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành.

Cùng với số lượng dự án, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân). Cùng lượng giao dịch và tổng giá trị giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng.

Trong phần này, tỉnh và các thành phố cần tính cả giá nhà ở và một số loại hình bất động sản khác (chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, nhà ở xã hội). Giá cho thuê văn phòng, mặt bằng thương mại, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp.

Ngoài ra còn có lượng tồn kho bất động sản. Các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn và đề xuất giải pháp tháo gỡ (nếu có).

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương gửi báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản của Bộ trước ngày 30/12/2022.

Được biết, để thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định của Chính phủ, Bộ xây dựng định kỳ hàng quý đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số địa phương không gửi báo cáo, gửi báo cáo không đúng thời gian quy định. Hay số liệu báo cáo không đầy đủ, không đúng theo biểu mẫu quy định.

Có thể bạn quan tâm