Cần Thơ bổ sung 7 dự án với 49,79 ha vào danh sách thu hồi đất năm 2023

HĐND thành phố Cần Thơ thông qua Nghị quyết về Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023…
cần thơ thu hồi đất
7 dự án Cần Thơ thu hồi đất có tổng diện tích 49,79 ha. Ảnh minh hoạ

HĐND thành phố Cần Thơ thông qua Nghị quyết về Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023…

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, HĐND thành phố đã nhất trí thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023.

Cụ thể, HĐND Thành phố quyết nghị thống nhất thông qua Danh mục bổ sung 7 dự án cần thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích 49,79 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa là 24,45 ha, gồm 4 dự án sử dụng vốn ngân sách và 3 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, với diện tích 49,79 ha.

Tại quận Cái Răng có 2 dự án gồm 1 dự án sử dụng vốn ngân sách và 1 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, với diện tích 8,65 ha. Thứ nhất là dự án xây dựng công viên bờ kè thuộc dự án mở rộng khu dân cư lô 6A- Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, do Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư, có diện tích đất thu hồi năm 2023 là 8 ha.

Thứ hai là dự án Trạm 110kV Cái Răng và đường dây đấu nối, có diện tích 0,65 ha, do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư; đã được bố trí vốn gần 18 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2023.

Ở quận Bình Thủy có 2 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách với diện tích 17,57 ha. Cụ thể, dự án khu đô thị tái định cư Cửu Long,do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Cửu Long làm chủ đầu tư, có diện tích đất thu hồi năm 2023 là 7,98 ha; dự án nhà vườn Cồn Khương do Công ty TNHH Nam Long làm chủ đầu tư, có diện tích đất thu hồi năm 2023 là 9,59 ha.

Riêng quận Ô Môn có 2 dự án sử dụng vốn ngân sách, diện tích 0,57 ha. Trong đó, có dự án cầu Ô Môn thuộc dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia – giai đoạn 1.

Huyện Vĩnh Thạnh có 1 dự án là khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ) sử dụng vốn ngân sách, diện tích 23 ha. Dự án này do UBND huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư.

Được biết, HĐND thành phố Cần Thơ giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Đồng thời, UBND thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐND thành phố, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan khác về tính chính xác của thông tin số liệu của dự án mà thành phố Cần Thơ thu hồi đất.

Quá trình tổ chức thực hiện cần đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật và phù hợp các quy hoạch liên quan của thành phố đã được phê duyệt, đảm bảo sự hài hòa giữa vị trí đất để phục vụ mục đích kinh doanh, thương mại và diện tích đất để thực hiện các hạng mục công cộng, phúc lợi, hạ tầng xã hội của dự án.

Có thể bạn quan tâm