Chây ì nộp thuế Công ty Thế Kỷ Mới, Công ty Thắng Long bị dừng làm thủ tục hải quan

Một đơn vị thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan trên toàn quốc từ ngày 12/10/2022 đối với Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thắng Long vì chây ì nộp thuế.

Thông tin từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới có địa chỉ ở đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1 để thi hành nội dung công văn số 12376/CTTPHCM-QLN ngày 28/9/2022 của Cục Thuế thành phố.

Được biết, lý do khiến Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư ban hành quyết định cưỡng chế vì Công ty cổ phần Thế Kỷ Mới còn nợ hơn 6,4 tỷ đồng tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Ngoài doanh nghiệp trên, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thắng Long có địa chỉ ở đường Nguyễn Tri Phương, phường 14, quận 10, TPHCM.

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thông tin, theo thông báo của Cục Thuế thành phố, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thắng Long nợ trên 5,9 tỷ đồng tiền thuế quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ban hành nhiều quyết định dừng làm thủ tục hải quan đối với nhiều doanh nghiệp chây ì nộp thuế trên địa bàn
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ban hành nhiều quyết định dừng làm thủ tục hải quan đối với nhiều doanh nghiệp chây ì nộp thuế trên địa bàn

Cả 2 quyết định cưỡng chế đối với 2 doanh nghiệp nêu trên đều có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 12/10/2022. Quyết định cưỡng chế chỉ chấm dứt hiệu lực khi tiền thuế nợ được doanh nghiệp nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Liên quan đến chế tài xử lý đối với những trường hợp chây ì nợ thuế, theo tìm hiểu của chúng tôi đối với các doanh nghiệp nợ thuế từ 91 ngày trở lên, cơ quan thuế sẽ cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với toàn bộ doanh nghiệp có tiền nợ thuộc diện này.

Đối với doanh nghiệp nợ thuế quá 121 ngày, cơ quan thuế cũng sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Sau khi hết thời hạn của quyết định cưỡng chế hóa đơn (1 năm), nếu doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ, cơ quan thuế sẽ tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế.

Bên cạnh đó, biện pháp “nêu tên”, công khai thông tin người nợ thuế sẽ tiếp tục được áp dụng với các trường hợp đã thực hiện cưỡng chế định kỳ hàng tháng.

Với các trường hợp đã hết hạn không tính tiền chậm nộp, thời gian gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ theo quy định Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo ngay trong tháng kế tiếp. Trường hợp này, cơ quan quản lý cũng sẽ tổ chức áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đúng thời hạn quy định.

Nếu thông báo nợ thuế không đúng với sổ sách kế toán của người nộp thuế thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế phản ánh, lãnh đạo cơ quan thuế phải chỉ đạo thực hiện đối chiếu và xác định chính xác số tiền nợ thuế, cập nhật đầy đủ kết quả nợ thuế.

Có thể bạn quan tâm