Nợ thuế, Công ty Du lịch và Thương mại Thanh Xuân bị dừng làm thủ tục hải quan

Công ty CP Du lịch và Thương mại Thanh Xuân vừa bị dừng làm thủ tục hải quan vì nợ thuế nhưng không chịu nộp.

Cụ thể, theo thông tin chúng tôi thu thập được Cục Hải quan Hà Nam Ninh vừa ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp nói trên.

Nợ thuế, Công ty CP Du lịch và Thương mại Thanh Xuân bị dừng làm thủ tục hải quan
Nợ thuế, Công ty CP Du lịch và Thương mại Thanh Xuân bị dừng làm thủ tục hải quan

Theo Cục Hải quan Hà Nam Ninh, đơn vị ban hành quyết định trên là theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

Đơn vị này thông tin thêm, lý do bị cướng chế vì Công ty CP Du lịch và Thương mại Thanh Xuân nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, với số tiền thuế nợ hơn 2 tỷ đồng.

Quyết định do Cục Hải quan Hà Nam Ninh ban hành sẽ có hiệu lực trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 8/9/2022. Quyết định sẽ được chấm dứt hiệu lực khi tiền thuế nợ được Công ty CP Du lịch và Thương mại Thanh Xuân nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Có thể bạn quan tâm