Chính phủ báo cáo tiến độ di dời trụ sở các bộ ngành ra khỏi nội đô thành phố Hà Nội

Theo Bộ Xây dựng có 36 cơ quan Trung ương thuộc đối tượng quy hoạch để xây dựng phương án quy hoạch…

Chính phủ báo cáo tiến độ di dời trụ sở các bộ ngành ra khỏi nội đô thành phố Hà Nội

Chính phủ vừa gửi Quốc hội báo cáo việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4, trong lĩnh vực xây dựng.

Về lộ trình di dời trụ sở các cơ quan ra khỏi nội thành Hà Nội, Chính phủ cho biết Bộ Xây dựng đã rà soát 36 cơ quan Trung ương thuộc đối tượng quy hoạch để xây dựng phương án quy hoạch cụ thể, trong đó có 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ và 6 cơ quan Trung ương các đoàn thể.

Sau khi Bộ Xây dựng đề xuất phương án di dời, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương bố trí hệ thống trụ sở bộ ngành tập trung phát triển tại khu Tây Hồ Tây rộng khoảng 35ha và một phần tại khu vực Mễ Trì.

Như vậy, phương án di dời gồm 2 nhóm. Thứ nhất, nhóm cơ quan đã xây dựng trụ sở tại vị trí mới và cải tạo chỉnh trang tại chỗ, bao gồm 23 cơ quan, trong đó 8 cơ quan đã được bố trí quỹ đất và thực hiện đầu tư xây mới, và 15 cơ quan thực hiện cải tạo tại chỗ. Thứ hai, nhóm cơ quan đề xuất di dời gồm, 12 - 14 cơ quan.

Được biết, đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, ngành tại Hà Nội cũng đã được Thủ tướng phê duyệt hồi cuối tháng 4. Hệ thống trụ sở mới sẽ là nơi làm việc của 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ và 6 cơ quan đoàn thể trung ương.

Đồ án quy hoạch gồm 2 bản quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của 2 khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Quy mô xây dựng khu trụ sở bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây rộng khoảng 35ha, gồm 20,7ha thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ và 14,3ha tại phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, là nơi bố trí trụ sở làm việc 13 bộ, ngành trung ương.

Theo phê duyệt, công trình trụ sở các bộ, ngành tại khu Tây Hồ Tây được xây dựng cao 12 - 25 tầng, bên cạnh đó là các khối công trình công cộng phụ trợ, dịch vụ thương mại cao 6 - 24 tầng.

Còn khu trụ sở bộ, ngành tại Mễ Trì, quy mô quy hoạch chi tiết khoảng 55ha. Cụ thể, khoảng 43,6ha thuộc phường Mễ Trì và khoảng 11,4ha thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Chiều cao xây dựng các công trình trụ sở bộ, ngành tại khu vực Mễ Trì từ 17 - 25 tầng, hệ thống công trình công cộng cao 3 - 5 tầng.

Về phân kỳ thực hiện quy hoạch, tại khu Tây Hồ Tây, giai đoạn từ năm 2023 - 2025, chuẩn bị đầu tư giai đoạn 1. Thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng và chuẩn bị đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan có nhu cầu cấp thiết cần di dời giai đoạn 1.

Giai đoạn từ năm 2026 - 2030, thực hiện đầu tư giai đoạn 1 và chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2. Từ năm 2031 - 2035, thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở các Bộ, cơ quan còn lại và các công trình công cộng.

Tại khu Mễ Trì, giai đoạn từ năm 2023 - 2025, chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hoàn thành đưa công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào sử dụng.

Giai đoạn từ năm 2026 - 2030, thực hiện đầu tư xây dựng dự án trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng, các cơ quan khác có nhu cầu di dời.

Từ năm 2030 trở đi, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng, các cơ quan có nhu cầu di dời

Có thể bạn quan tâm