Chính phủ đề nghị phân bổ 176.000 tỷ đồng để triển khai chương trình phục hồi kinh tế

Đây là một trong các nội dung được Chính phủ đề xuất trong tờ trình về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Chính phủ đề nghị phân bổ 176.000 tỷ đồng để triển khai chương trình phục hồi kinh tế

Chiều ngày 29/8, tại Phiên họp bất thường tháng 8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong tổng số 176.000 tỷ đồng tiền vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội cho phép phân bổ, chỉ còn 3.432 tỷ đồng chưa thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, trong đó có 2.500 tỷ đồng chưa đủ điều kiện và 932 tỷ đồng đã thông báo nhưng bộ, địa phương đề xuất trả lại, không đầu tư.

Trong đó, 2.500 tỷ dự kiến sẽ bố trí cho dự án nâng cấp quốc lộ 4B, Lạng Sơn và 932 tỷ đồng còn lại được đề xuất cho lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để bổ sung và đầu tư cho 3 dự án thuộc ngành giao thông (cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và dự án cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định).

Trong tổng số vốn 172.568 tỷ đồng đã thông báo cho các bộ, địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư, đến nay đã có 94 nhiệm vụ, dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiệu bố trí kế hoạch vốn; 168 dự án đã được thông báo vốn từ Chương trình đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Để bảo đảm thống nhất về quản lý đầu tư công và sớm phân bổ vốn cho các nhiệm vụ, dự án để kịp triển khai, thực hiện, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các nội dung cụ thể, gồm việc cho ý kiến về 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.

Đối với 169 dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, làm cơ sở Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ vốn.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách (TCNS) Nguyễn Phú Cường cho biết, về tổng số vốn 176.000 tỷ đồng, đa số ý kiến nhất trí ban hành nghị quyết để phân bổ chi tiết theo ngành, lĩnh vực đối với số vốn này và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Về số vốn 13.080 tỷ đồng còn lại, đa số ý kiến trong ủy ban cho rằng, việc đầu tư cho lĩnh vực y tế là cần thiết, cấp bách nhất trong thời gian vừa qua, nhưng việc hoàn thiện thủ tục, đề xuất phân bổ cho các dự án thuộc lĩnh vực này thực hiện rất chậm.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân việc chậm trễ, sự cần thiết, tính hợp lý của việc thay thế toàn bộ dự án; khả năng triển khai, thực hiện, giải ngân khi đến nay vẫn chưa đủ thủ tục đầu tư.

Đối với 25 dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm là 2.054,999 tỷ đồng, ủy ban thẩm tra cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ, đồng thời đề nghị giải trình làm rõ lý do, sự cần thiết của việc thay đổi tên danh mục dự án.

Về hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí phân bổ 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất (2%) và 300 tỷ đồng cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên, đề nghị báo cáo khả năng giải ngân và có giải pháp cụ thể để triển khai nguồn vốn này trong năm 2022, 2023.

Có thể bạn quan tâm