Chứng khoán APEC đăng ký bán 8,1 triệu cổ phiếu API để khắc phục lỗi "mua chui"

Chứng khoán APEC đăng ký bán 8,1 triệu cổ phiếu API để thực hiện biện pháp khắc phục lỗi vi phạm “mua chui” cổ phiếu…
Chứng khoán APEC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC - mã chứng khoán: APS) đăng ký bán 8,1 triệu cổ phiếu API của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Theo văn bản công ty đã công bố, thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 29/5 đến ngày 20/6 theo phương thức thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu API mà công ty nắm giữ giảm từ 13,1% xuống 3,47% tương đương với còn 2,91 triệu cổ phiếu.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Chứng khoán APEC với số tiền 250 triệu đồng.

Lý do bị xử phạt là Chứng khoán APEC không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể, từ ngày 22/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Chứng khoán APEC đã thực hiện giao dịch mua 4,5 triệu cổ phiếu API của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu của công ty và người có liên quan (ông Nguyễn Đỗ Lăng, Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Chứng khoán APEC) tăng từ 7.997.722 cổ phiếu API lên 12.499.722 cổ phiếu API (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 22,59% lên 35,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương) nhưng Chứng khoán APEC không đăng ký chào mua công khai với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, APEC phải thực hiện các biện pháp giải quyết hậu quả là buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên một số phần cổ có được từ hành vi vi phạm, quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Chứng kiểm APEC bị buộc bán cổ phiếu API để giảm tỷ lệ nắm giữ dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Cổ phiếu API

Trên thị trường, cổ phiếu API đã tăng 89% trong 3 tháng qua. Kết phiên ngày 5/6, cổ phiếu API đang dừng ở mức 15.700 đồng/ cổ phiếu. Với 83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Chứng khoán APEC đạt 1.294 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm