Cizidco đầu tư KCN Tam Thăng gần 249ha tổng vốn 768 tỷ đồng tại Quảng Nam

Cizidco đầu tư KCN Tam Thăng gần 249ha tổng vốn 768 tỷ đồng tại Quảng Nam

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco) làm chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng với quy mô gần 249 ha, tổng vốn đầu tư 768 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 128/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định, nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco).

Dự án trên có quy mô 248,9 ha được triển khai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với vốn đầu tư 768.093.000.000 đồng.

Quảng cáo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các Nghị định hướng dẫn; đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất; bảo đảm điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai; có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Nam được giao chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng vào quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm 2021 - 2025, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan,...

Về chủ đầu tư, Cizidco thành lập vào tháng 1/2012 với vốn điều lệ hơn 60 tỷ đồng, chủ sở hữu là UBND tỉnh Quảng Nam. 

Hiện nay công ty đang đầu một số dự án tại Quảng Nam như Khu dân cư - tái định cư Tam Thăng giai đoạn 1, Khu dân cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú, KCN Bắc Chu Lai giai đoạn 2 và KCN Tam Thăng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia