Cổ phiếu VAB tăng kịch trần 40% ngay phiên chào sàn UPCoM

Sáng nay 20/7, gần 445 triệu cổ phiếu VAB của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cổ phiếu VAB tăng kịch trần 40% ngay phiên chào sàn UPCoM

Giá chào sàn là 13.500 đồng/CP nhưng nhanh chóng tăng kịch trần 40%, dư mua giá trần hơn 600.000 cổ phiếu và bên bán trống trơn.

Với giá hiện tại 18.900 đồng/CP trong phiên sáng nay, giá trị vốn hóa của VietABank ước tính lên tới 8.410 tỷ đồng.

Trước đó, phương án đưa cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCoM đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của ngân hàng thông qua. Đại diện VietABank chia sẻ: "mức giá chào sàn 13.5000/cổ phiếu VAB là mức khá hấp dẫn". Dự kiến sau khi lên sàn UPCoM, VietABank sẽ tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, VietABank đạt kết quả kinh doanh khả quan. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng của VietABank đạt 406,9 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ năm trước, xấp xỉ lợi nhuận trước thuế của cả năm 2020; Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 65.316 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2020; Dư nợ cho vay đạt 51.369 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 8/2020, VietABank đã hoàn thành các trụ cột của Basel II tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, là một nền tảng quan trọng để VietABank nâng cao năng lực quản trị rủi ro và chất lượng hoạt động của Ngân hàng.

Năm 2021, VietABank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 97.075 tỷ đồng, tăng 12,2% ; Lợi nhuận trước thuế đạt 658 tỷ đồng, tăng 61,7% so với năm 2020; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%.

Có thể bạn quan tâm