Đào tạo tư duy phát triển đô thị xanh cho lãnh đạo chủ chốt Hà Nội

UBND TP Hà Nội mở Khóa Bồi dưỡng Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại cho Chủ tịch các quận, huyện, thị xã, sở, ngành vào ngày 31/3.
Đào tạo tư duy phát triển đô thị xanh cho lãnh đạo chủ chốt Hà Nội
Khóa bồi dưỡng.
Khóa bồi dưỡng.

Nội dung khóa Bồi dưỡng tập trung vào các chuyên đề: Xây dựng tư duy và tầm nhìn chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo nước ta hiện nay; kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao; nhận diện các vấn đề, yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật về tăng trưởng xanh áp dụng cho TP Hà Nội; xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược và giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh; tư duy tầm nhìn chiến lược nâng cao sức cạnh tranh đô thị và thực hành mô phỏng khởi tạo đô thị xanh, thông minh để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong phát triển đô thị.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, khóa bồi dưỡng mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích, phù hợp với thực tiễn công tác hiện nay của các lãnh đạo chủ chốt của thành phố, sớm áp dụng tư duy vào thực tiễn phát triển thành phố trong những năm tới.

Tiến sĩ Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị chia sẻ, việc xây dựng tư duy, định hướng, tầm nhìn lãnh đạo của cán bộ chủ chốt TP Hà Nội là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong xây dựng và phát triển Thủ đô, vì vậy, Học viện đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, đồng thời, tích cực phối hợp cùng Sở Nội vụ Hà Nội, các giảng viên chuyên gia trong và ngoài nước chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tài liệu bồi dưỡng cho các học viên, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị xanh, trên cơ sở thực tiễn ở các địa phương.

Mục tiêu của quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 là bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành trên địa bàn; tận dụng tối đa lợi thế phát triển từ các dự án kết cấu hạ tầng động lực về giao thông, du lịch, dịch vụ đã có và đang nghiên cứu đầu tư; tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa chủ yếu vào nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do đó, khóa bồi dưỡng tạo nền tảng để chính quyền các cấp của Thủ đô Hà Nội sử dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý Nhà nước và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển.

Có thể bạn quan tâm