ĐHCĐ VietABank: Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.275 tỷ đồng

Ngày 28/4, tại Quảng Bình, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Năm 2022, ngân hàng đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lê 5.400 tỷ đồng...

Đại hội lần này đã thông qua tất cả các báo cáo, kế hoạch kinh doanh và bầu mới thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, tạo động lực cho sự bứt phá của ngân hàng trong thời gian tới.

Năm 2023, ngân hàng đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với lợi nhuận trước thuế đạt 1.275 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng lên 112.707 tỷ đồng; Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá ước đạt 82.149 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 71.286 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3% dư nợ.

Ban lãnh đạo VietABank cho biết, hoạt động kinh doanh trong năm 2022 tiếp tục nhịp độ tăng trưởng bền vững cả về quy mô và chất lượng. Đến cuối năm 2022, tổng tài sản đạt 105.148 tỷ đồng; Huy động vốn đạt 70.359 tỷ đồng, tăng 786 tỷ đồng so với năm 2021; Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 62.798 tỷ đồng, trong đó, cho vay khách hàng đạt 62.508 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 1.108 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021. Vốn điều lệ tăng 950 tỷ đồng, đạt 5.400 tỷ đồng.

Trong năm 2022, VietABank triển khai kế hoạch nâng cấp hệ thống Core Banking lên phiên bản mới Oracle Flexcube 14.7 tiên tiến nhất nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành. Dự kiến sẽ hoàn tất dự án và chính thức ra mắt Core Banking mới trong quý II/2023. Với năng lực xử lý mạnh mẽ, tốc độ giao dịch trên hệ thống lõi mới nhanh và chính xác sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng về dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, bảo mật cao.

Đại hội cổ đông đã thống nhất bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Các thành viên tham gia HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2023-2028 là những cá nhân có trình độ, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sẽ đóng góp vai trò quản trị điều hành nhằm đưa VietABank phát triển theo định hướng chiến lược “trở thành một trong những ngân hàng có uy tín và năng suất lao động cao nhất”.

Ban Kiểm soát mới bầu có 3 thành viên bao gồm: Bà Nguyễn Kim Phượng; Ông Hoàng Vũ Tùng; Ông Nguyễn Văn Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua những chiến lược và đội ngũ quản trị mới, thúc đẩy đà phát triển của VietABank cho những chặng đường tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm