Đồng Nai: Rà soát về đất đai tại các dự án khu dân cư và khoáng sản

Đồng Nai: Rà soát về đất đai tại các dự án khu dân cư và khoáng sản

UBND Đồng Nai vừa chỉ đạo các sở, ngành và huyện thành phố tiến hành rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư và khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, đối với các dự án khu dân cư đã giao đất, cho thuê đất toàn bộ diện tích dự án và các dự án đã giao đất, cho thuê một phâng diện tích dự án, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện, thành phố rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án, quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu và pháp luật liên quan.

Đồng thời, làm rõ cơ sở pháp lý để không thực hiện đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét để làm cơ sở thực hiện các thủ tục đất đai theo Điều 62 Luật Đất đai 2013 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Quảng cáo

Đối với các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1268/UBND-KTN ngày 9/2/2022 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có văn bản hướng dẫn.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, chuẩn bị hồ sơ, đăng ký làm việc với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện; việc tiếp tục xử lý đối với các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Riêng đối với các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau đó cấp phép thăm dò, khai thác 5 mỏ đá xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá và quy định pháp luật liên quan đối với những mỏ đá xây dựng này, tham mưu đề xuất kèm theo dự thảo trình UBND tỉnh xử lý và phản hồi Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hôm nay (ngày 30/5), UBND phường Thanh Nhàn, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hai Bà Trưng và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục giám sát tháo dỡ thêm 2 công trình sai phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thứ ba, 30/05/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia