Dừng thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư

Trước đó, vào trung tuần tháng 6, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 59/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoa – Vũng Tàu giai đoạn 1 theo hình thức đầu tư công.
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được chuyển từ phương thức đối tác công tư sang đầu tư công. Ảnh minh họa
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được chuyển từ phương thức đối tác công tư sang đầu tư công. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 7/9/2022 về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23/9/2021.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì xử lý các vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, tránh để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu tận dụng các hồ sơ, tài liệu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trước đây nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.

Theo Nghị quyết số 59/2022/QH15, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 53,7 km, chia thành 03 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 17.837 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 14.270 tỷ, nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 là 3.567 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026.

Có thể bạn quan tâm