Đường sắt Việt Nam dự kiến lỗ gần 1.400 tỷ đồng

Đường sắt Việt Nam dự kiến lỗ gần 1.400 tỷ đồng

Nếu tính đúng, tính đủ đến tác động của dịch Covid-19, kết quả kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) có thể còn bi đát hơn mức lỗ dự kiến gần 1.400 tỷ đồng.

Theo báo cáo về kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phê duyệt vào tháng 6/2020, năm nay, VNR dự kiến sản lượng và doanh thu hợp cộng bằng 77% trở lên so với năm 2019.

Đáng chú ý, VNR dự kiến lỗ sau thuế tới 1.394 tỷ đồng trong năm 2020.

Chi tiết hơn, báo cáo của VNR cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến lỗ 711 tỷ đồng, trong đó, 2 công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn dự kiến lỗ 618 tỷ đồng (đã tính đến tác động từ dự án 7.000 tỷ đồng và dự kiến đến hết tháng 6 công bố hết dịch Covid-19).

Công ty mẹ - VNR dự kiến lỗ 168 tỷ đồng (theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt ngày 9/1/2020, trong đó đã tính một phần ảnh hưởng từ dự án 7.000 tỷ nhưng chưa điều chỉnh theo ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Quảng cáo

Còn lại, 20 công ty cổ phần đường sắt dự kiến lãi tổng cộng gần 70 tỷ đồng; 3 công ty cổ phần khối công nghiệp, cơ khí (chưa tính ảnh hưởng do dịch Covid-19) dự kiến lãi gần 5 tỷ đồng.

Bên cạnh lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, VNR cũng dự kiến ghi nhận các khoản lỗ khác. Cụ thể, xử lý tồn tại tài chính từ những năm trước chuyển sang của Công ty mẹ, chi phí phải trả, các khoản trích lập dự phòng dự kiến hạch toán đưa vào chi phí trong năm 2020 là 682 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản chi phí phải trả là 394 tỷ đồng (gồm tiền thuế đất tại 551 Nguyễn Văn Cừ là 341 tỷ đồng và chi phí lãi vay dự án mua ray của Áo đến năm 2018 là 53 tỷ đồng); các khoản trích lập dự phòng là 229 tỷ đồng (gồm dự phòng phải thu khó đòi 108 tỷ đồng; đầu tư tài chính vào công ty con lỗ 120 tỷ đồng).

Ngoài ra còn có chi phí khấu hao, hao mòn tài sản theo qui định phải hạch toán vào chi phí nhưng chưa có nguồn thu bù đắp tổng cộng gần 59 tỷ đồng.

Một điều cần lưu ý là kế hoạch lỗ tổng cộng gần 1.400 tỷ đồng trên được xây dựng dựa trên giả định Công ty mẹ - VNR dự kiến lỗ 168 tỷ đồng - mức lỗ kế hoạch chưa tính đến tác động của Covid-19.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trong tháng 6 này, du lịch Việt Nam sẽ bùng nổ, thu hút hàng triệu lượt khách nhờ một loạt sự kiện nổi bật được khai mạc…

Thứ ba, 30/05/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia