EVN đề nghị cơ chế đấu thầu thay vì đàm phán giá điện

Theo EVN, hầu hết các nước đều áp dụng giá FIT (giá mua bán điện cố định) trong một giai đoạn nhất định sau đó chuyển sang cơ chế đấu thầu.
EVN đề nghị cơ chế đấu thầu thay vì đàm phán giá điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phản hồi Bộ Công Thương liên quan đến cơ chế đối với các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp và triển khai trong tương lai.

Trong văn bản này, EVN cho rằng việc giao EVN đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư trong khung giá phát điện và hướng dẫn do Bộ Công Thương ban hành đối với các dự án chuyển tiếp và các dự án sẽ triển khai là "không khả thi".

Nguyên nhân là do thời gian sẽ kéo dài và các dự án chuyển tiếp đã đầu tư ở nhiều giai đoạn khác nhau, đã thực hiện với khung giá điện không hồi tố lại được các năm trước khi đàm phán với số lượng lớn.

Bên cạnh đó, việc xác định sản lượng điện bình quân năm của các nhà máy điện gió, điện mặt trời để xác định giá điện sẽ phức tạp hơn các dự án năng lượng truyền thống và chưa rõ cơ quan nào xác nhận, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu này. 

Chưa kể, việc đàm phán theo tổng mức đầu tư do chủ đầu tư khai báo và sản lượng điện bình quân trên sẽ phát sinh các vấn đề khó giải trình và nằm ngoài kiểm soát của EVN...

Thay vào đó, EVN đề xuất áp dụng cơ chế đấu thầu trong lâu dài. Cụ thể, EVN đề nghị áp dụng cơ chế đấu thầu theo hai bước: lựa chọn chủ đầu tư theo đúng Luật đầu tư mới với quyết định chủ trương đầu tư có thời hạn nhất định. 

Sau một thời gian quy định, nếu chủ đầu tư không triển khai dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền thu lại dự án để giao chủ đầu tư khác. Các chủ đầu tư được lựa chọn tham gia thị trường điện hoặc tham gia đấu thầu để ký PPA (hợp đồng mua bán điện) và phát triển dự án, đơn vị tổ chức đấu thầu là Bộ Công Thương.

Còn trước mắt, EVN cho rằng nên cho phép các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp tham gia thị trường điện, được thanh toán theo giá thị trường điện giao ngay và không vượt quá khung giá phát điện của loại hình nguồn điện tương ứng do Bộ Công Thương phê duyệt (việc chào giá và công bố công suất từng chu kỳ giao dịch tuân thủ quy định vận hành thị trường điện). 

Có thể bạn quan tâm