Flamingo Holding Group tài trợ quy hoạch KĐT hơn 200 ha tại Di Linh, Lâm Đồng

Flamingo Holding Group tài trợ quy hoạch KĐT hơn 200 ha tại Di Linh, Lâm Đồng

Trước đó, Flamingo đã đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết một số dự án tại Lâm Đồng. Trong đó, Khu đô thị mới hồ Tây, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Đồng có diện tích nghiên cứu quy hoạch gần 226 ha.

UBND huyện Di Linh vừa có công văn chấp thuận chủ trương CTCP Flamingo Holding Group thực hiện tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hồ Tây, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh như đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Cụ thể, phạm vi, quy mô khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch thuộc khu vực hồ Tây, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh với diện tích 225,8 ha.

CTCP Flamingo Holding Group có trách nhiệm chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết, không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào. Đồng thời, công ty chuyển nộp kinh phí tài trợ quy hoạch khái toán là khoảng 3,8 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước Di Linh.

Quảng cáo

UBND huyện Di Linh cũng yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương tổ chức việc lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực, kinh nghiệm theo đúng quy định. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch được giao theo dõi, quản lý nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch và tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí để thực hiện quy hoạch từ nguồn kinh phí tài trợ.

Trước đó, Flamingo đã đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết một số dự án tại Lâm Đồng. Cụ thể, gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Tuyền Lâm,  Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Đankia - Suối Vàng và Khu dân cư đô thị, thương mại, dịch vụ du lịch khu vực hồ Tây tại thị trấn Di Linh .

Tuy nhiên, ngoài Khu dân cư đô thị, thương mại, dịch vụ du lịch khu vực hồ Tây đủ điều kiện nghiên cứu, cả hai dự án này đều không được Sở Xây dựng Lâm Đồng xem xét và trình UBND tỉnh chấp thuận.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Văn bản số 10111/UBND-KTN gửi Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông về việc yêu cầu công khai thông tin dự án đầu tư bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh.

Thứ bảy, 01/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia