FLC Faros sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 11/10

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) vừa thông báo kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào lúc 8h sáng thứ Ba, ngày 11/10/2022. Địa điểm là Bamboo Airways Theatre, tầng 36, tòa nhà Bamboo Airways Tower, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội.
FLC Faros sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 11/10

Đại hội dự kiến sẽ bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị, hai thành viên Ban Kiểm soát, và chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội bất thường lần đầu tiên đã được FLC Faros tổ chức vào ngày 15/9 vừa qua nhưng không thành công do thiếu cổ đông tham dự.

Tổng cộng đã có 158 cổ đông tham gia đại hội lần 1, bao gồm 95 cổ đông dự trực tiếp và 62 cổ đông ủy quyền. Các cổ đông này đại diện cho 8,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tối thiểu 50% cần thiết để tiến hành đại hội lần 1.

Với đại hội lần 2, số cổ đông tối thiểu phải đạt 33% thì cuộc họp mới được phép diễn ra.

Cổ phiếu ROS đã bị HOSE đình chỉ giao dịch từ ngày 5/9 đến nay.

Có thể bạn quan tâm