Gần 327 triệu cổ phiếu PHP của Cảng Hải Phòng sẽ rời sàn HNX từ 31/8

HNX quyết định huỷ niêm yết gần 327 triệu cổ phiếu bắt buộc đối với CTCP Cảng Hải Phòng từ ngày 31/8/2022, tương ứng giá trị hủy niêm yết theo mệnh giá gần 3.270 tỷ đồng.
Gần 327 triệu cổ phiếu PHP của Cảng Hải Phòng sẽ rời sàn HNX từ 31/8

Mới đây, quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc đối với cổ phiếu PHP của CTCP Cảng Hải Phòng đã chính thức được thông qua. Theo đó, gần 327 triệu cổ phiếu PHP sẽ rời sàn HNX từ ngày 31/8/2022, tương ứng giá trị hủy niêm yết theo mệnh giá gần 3.270 tỷ đồng. Ngày giao dịch cuối cùng của mã cổ phiếu này sẽ là ngày 30/8/2022.

Lý do được HNX đưa ra là Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của CTCP Cảng Hải Phòng đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán. Cổ phiếu PHP bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính năm 2021, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản mục Tài sản cố định hữu hình (thuộc cầu cảng số 4, 5 và bãi container Cảng Chùa Vẽ) có tổng nguyên giá là 279,7 tỷ đồng; giá trị còn lại là 149,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn hình thành nên các tài sản trên được ghi nhận tại “Vay và nợ thuê tài chính dài hạn” giá trị tương ứng là 342,1 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty chưa ghi nhận và phản ánh khoản chi phí thuê các tài sản trên vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

CTCP Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành vận tải thủy phụ trách và quản lý. Năm 2014, Cảng Hải Phòng được cổ phần hóa, có vốn điều lệ 3.269 tỷ đồng, phần vốn nhà nước do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines nắm giữ chiếm 92,56% vốn điều lệ. Với vốn điều lệ 3.269,6 tỷ đồng, cảng Hải Phòng hiện là công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong số các doanh nghiệp cảng biển trên sàn chứng khoán. Năm 2015, PHP chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

Kết quả kinh doanh quý II/2022, doanh thu của PHP giảm nhẹ xuống 611 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 273 tỷ đồng và 222 tỷ đồng - tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Cảng Hải Phòng lên kế hoạch doanh thu ước đạt 2.367 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 790 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%.

6 tháng đầu năm, Cảng Hải Phòng đã đạt được 1.160 tỷ đồng - tương đương mới đạt được 49% kế hoạch doanh thu trong khi lợi nhuận đã đạt được 61% kế hoạch lợi nhuận cả năm khi ghi nhận 480 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 19/8, cổ phiếu PHP giảm 4,26% xuống mức 18.000 đồng/cp.

Có thể bạn quan tâm