Hà Nội: Thu ngân sách ngành thuế vượt 3,9% dự toán

Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, tổng kết nhiệm vụ năm 2018, ngành Thuế thủ đô đã hoàn thành thu ngân sách và vượt xấp xỉ 4% dự toán, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2018.
Hà Nội: Thu ngân sách ngành thuế vượt 3,9% dự toán

Năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018 với tổng số thu thực hiện đạt 226.795 tỷ đồng, đạt 103,9% dự toán, tăng 16,5% so với thực hiện năm 2017.

Hầu hết các khoản thu tăng trưởng so với năm 2017, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, bền vững và cao nhất trong 3 năm gần đây. Cụ thể: khu vực công thương nghiệp – ngoài quốc doanh tăng 20,1%; Thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 21%; Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương tăng 13%...

Theo Cục Thuế Hà Nội, có được số thu ấn tượng trên là sự nỗ lực toàn diện trên tất cả các khía cạnh công tác chuyên môn mà Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành trong suốt cả năm 2018.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng kịch bản thu ngân sách và đã thực hiện giao chỉ tiêu thu ngân sách, chỉ tiêu thu nợ, chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra chỉ tiêu khai thuế, đồng thời gắn trách nhiệm các cấp lãnh đạo, các CBCC và người được giao nhiệm vụ đối với các kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu theo đúng phương châm 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; Định kỳ hàng tuần, hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện, gắn với kết quả bình xét thi đua qua đó góp phần hỗ trợ tốt cho công tác thu ngân sách.

Cục cũng đã phối hợp, chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các sở, ngành, quận huyện thị xã trên địa bàn và các đơn vị thuộc cơ quan trung ương trong công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, cải cách hành chính; đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đặc biệt trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện chính sách pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cải cách hành chính cho người nộp thuế tiếp tục được thực hiện và có những chuyển biến tích cực. Nhờ đó, tạo dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi để phát triển, tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Đặc biệt, công tác quản lý nợ thuế tiếp tục là điểm sáng, nổi bật trong công tác quản lý thuế năm 2018. Đơn vị đã thu hồi 12.100 tỷ đồng số tiền thuế nợ đọng, đóng góp quan trọng trong kết quả thu ngân sách. Tổng số nợ thuế ước đến 31/12/2018 giảm 700 tỷ (-3,6%) so với 31/12/2017, trong đó nợ trên dưới 90 ngày (khả năng thu) giảm 2.233 tỷ (-15,8%). Số nợ đọng thuế trên dưới 90 ngày năm sau giảm so với năm trước (Năm 2016 giảm 14,3% so với năm 2015; năm 2017 giảm 24,2% so với năm 2016 và đến 31/12/2018 giảm 15,8% so với năm 2017).

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra thuế tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của các năm trước. Tính đến 31/12/2018, Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đối với công tác thanh tra thuế và kiểm tra thuế. Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành 20.052 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 108% kế hoạch được giao và tăng 11% so với cùng kỳ; Tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 4.679 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ; Giảm thuế GTGT được khấu trừ 183,4 tỷ; giảm lỗ 4.272 tỷ. Đây là năm đầu tiên hoàn thành kế hoạch cả công tác thanh tra và kiểm tra và là năm thứ 3 liên tiếp hoàn thành vượt kế hoạch thanh tra thuế, góp phần tích cực cho công tác thu ngân sách.

Bên cạnh đó, năm 2018, công tác thanh tra chống chuyển giá đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. Đã hoàn thành 129 cuộc thanh tra, đạt 127,7% kế hoạch, tăng 59% so với cùng kỳ; giảm lỗ trên 1.050 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

>> Công bố danh sách hàng loạt doanh nghiệp vi phạm, bị cưỡng chế nợ thuế

Có thể bạn quan tâm