Hà Nội thu thập dữ liệu 1.000 doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

Sắp tới, Hà Nội sẽ triển khai điều tra, khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội thu thập dữ liệu 1.000 doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

Theo kế hoạch, đối tượng điều tra, khảo sát là khoảng 1.000 doanh nghiệp ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, da giày, linh kiện điện tử, lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghệ cao và bao bì. Các doanh nghiệp được điều tra là các doanh nghiệp đang hoạt động được thành lập trên địa bàn thành phố...

Thành phố sẽ thực hiện điều tra chọn mẫu, đảm bảo tính đại diện cho các khu vực địa lý, quy mô doanh nghiệp, tập hợp cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp thuộc công nghiệp hỗ trợ hoạt động trên địa bàn thành phố.

Cơ quan thực hiện việc điều tra sẽ tiến hành xây dựng phương án điều tra và xây dựng mẫu phiếu điều tra; tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia để chọn Phương án điều tra; xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho việc điều tra trực tiếp và điều tra trực tuyến; tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra; tiến hành điều tra thử một số doanh nghiệp và hoàn thiện phiếu điều tra; điều tra viên trực tiếp hoặc điều tra trực tuyến thu thập số liệu, ghi phiếu điều tra; tổng hợp phân tích đánh giá kết quả điều tra; tổ chức hội thảo báo cáo kết quả điều tra.

Những chỉ tiêu thu thập theo thời kì được lấy thông tin theo số phát sinh trong 3 năm (từ năm 2017 đến 2019). Còn thời điểm điều tra, dự kiến được bắt đầu triển khai thu thập số liệu từ tháng 1/2020.

Thông qua thực hiện các nội dung trên nhằm xác định được các đặc điểm chính của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực dệt may, da giầy, linh kiện điện tử, lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghệ cao và bao bì như các tiêu chí về loại hình doanh nghiệp, năng lực công nghệ sản xuất, mức độ liên kết với các công ty cung cấp, mức độ quan hệ với khách hàng, năng lực đổi mới và cải tiến công nghệ để đáp ứng yêu cầu và thay đổi công nghệ trong ngành. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về một số đặc điểm chính về năng lực sản xuất nói chung của các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp, trên cơ sở đó, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội.

Kết quả điều tra, phân tích có thể sử dụng cho các mục đích khác liên quan đến việc triển khai hỗ trợ định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, kế hoạch và triển khai hỗ trợ cả về chính sách và nguồn lực cho phát triển các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp trọng điểm trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Có thể bạn quan tâm