Hà Nội xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030

Hà Nội xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2461/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2040.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng chương trình.

UBND thành phố giao các đơn vị thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về nhà ở trên địa bàn thành phố; các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ; thị trường bất động sản, nhu cầu về nhà ở.

Quảng cáo

Đồng thời, trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030, xác định quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2040.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2030, Sở Xây dựng cần xác định nhu cầu về số lượng, loại nhà, tổng diện tích sàn xây dựng; diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở từng khu vực trên địa bàn thành phố; nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng nhà ở; xác định các chỉ tiêu về phát triển nhà ở, bao gồm diện tích nhà ở bình quân đầu người, chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tối thiểu, số lượng, diện tích sàn nhà ở xây dựng mới của từng loại nhà ở, chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn... Xác định quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố đến năm 2040; nhu cầu về diện tích đất và nguồn vốn để xây dựng nhà ở và các chỉ tiêu về phát triển nhà ở...

Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ đề ra các giải pháp về đất đai, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, tài chính, tín dụng và thuế, chính sách phát triển thị trường và quản lý sử dụng nhà ở; giải pháp phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách, đầu tư xây dựng các loại nhà ở và huy động các nguồn vốn, cơ chế ưu đãi tài chính...

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ đầu năm đến nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức thực hiện 20 đoàn thanh tra, xử phạt 13 tổ chức sai phạm, kiến nghị xử lý hơn 186 tỷ đồng sau thanh tra.

Thứ hai, 28/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia