Habeco cố tình “quên” gần 450 tỷ đồng tiền thuế?

Habeco cố tình “quên” gần 450 tỷ đồng tiền thuế?

BCTC kiểm toán năm 2017 đã hoàn thiện được 4 tháng, đến nay Habeco mới đính chính về tổng số tiền thuế phải nộp tăng hơn 448 tỉ đồng và số phải thu tăng hơn 15 tỉ đồng.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco – mã: BHN) vừa có thông báo về việc đính chính thông tin trên bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 tới Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Cụ thể, Habeco công bố trong báo cáo tài chính riêng về tổng số thuế phải nộp trong năm qua lên đến 1.806,37 tỉ đồng thay vì mức 1.358,26 tỉ đồng như báo cáo trước đó. Mức tăng thêm hơn 448 tỉ đồng, tập trung ở khoản thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế TNCN, thuế và phí khác...

Điều này khiến khoản thuế ghi nhận đã nộp trong năm qua cũng tăng lên 1.838,5 tỉ đồng so với con số 1.390,4 tỉ đồng đã báo cáo. Đồng thời khoản phải thu trong năm cũng điều chỉnh tăng thêm hơn 15 tỉ đồng so với số liệu đã công bố, lên 242 tỉ đồng.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, các khoản phải nộp và phải thu sau khi đính chính cũng tăng tương ứng lên 4.240 tỷ đồng và 279 tỷ đồng. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp (sau đính chính) là 3.526 tỷ đồng và đã nộp 3.632 tỷ đồng.

Habeco nói rằng báo cáo này đều đã được kiểm toán ngày 9/4, tuy nhiên thông tin về số thuế phát sinh phải nộp và đã nộp trong năm trên bản thuyết minh các báo cáo chưa phù hợp “do lỗi ở khâu đánh máy” và cần thuyết minh đính chính lại, và việc này không làm ảnh hưởng đến bất kỳ chỉ tiêu nào khác trên báo cáo tài chính.

"Habeco không phải là trường hợp đầu tiên sai sót thông tin công bố do “lỗi đánh máy”, dù “vô tình” hay “hữu ý” thì việc sai sót do lỗi này không chỉ “cười trừ là xong”.

Quảng cáo

Theo báo cáo của Habeco, trong quý II vừa qua, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của hãng bia này đều giảm nhẹ so với cùng, trong khi giá vốn hàng bán tăng nhẹ.

Cụ thể, trong kỳ, Habeco đạt 2.912 tỷ đồng doanh thu thuần và có lợi nhuận kế toán trước thuế 269,6 tỷ đồng (giảm gần 2% so với quý II/2017). Lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt 214,7 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Habeco có 412,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và có lãi sau thuế 325 tỷ đồng (tăng hơn 3,7%). Với kết quả này, đến 30/6/2018, Habeco có 565,6 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Tại báo cáo này, mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, song kiểm toán viên của AASCN vẫn lưu ý đến việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo Kiểm toán Nhà nước ngày 6/2/2018.

Habeco đã điều chỉnh vào số đầu năm 2017 trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tăng khoản phải trả cho các cổ đông số tiền 1.701,7 tỷ đồng, giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển hợp nhất luỹ kế đến 31/6/2016 là 1.611 tỷ đồng và giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 90,7 tỷ đồng.

Hiện tại, Nhà nước vẫn đang là cổ đông lớn nhất của Habeco, nắm 81,79% vốn tổng công ty này. Các cổ đông khác có Carlberg Breweries A/S (nắm 17,34%) và Carlberg Việt Nam (nắm 0,16%).

 >> Doanh thu thuần Habeco đạt 2.912 tỷ, giảm nhẹ so với cùng kỳ

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, MCK: HVN) đang lên kế hoạch chuyển nhượng vốn tại Công ty MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec).

Thứ tư, 08/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia