Amazon

14:00, 17/11/2022

Jeff Bezos có kế hoạch quyên góp phần lớn khối tài sản 124 tỷ USD của mình cho các hoạt động từ thiện.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia