Brazil

15:47, 17/09/2021

Fitch Solutions cho biết, giá cà phê có thể ở mức “tương đối cao” cho đến năm 2022 do nguồn cung hạn chế từ các nhà sản xuất lớn Brazil, Việt Nam và Colombia.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia