các DN chậm cổ phần hóa

12:44, 17/10/2019

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước đến nay vẫn rất chậm, không đạt kế hoạch đề ra, đòi hỏi phải quyết liệt hơn để khắc phục những tồn tại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia