chất bán dẫn

10:23, 25/11/2021

Nhà máy hướng tới mục tiêu tới sự thúc đẩy sản xuất các chất bán dẫn logic tiên tiến, được sử dụng trong điện thoại và máy tính.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia