Chiến tranh thương mại Mỹ Trung

15:39, 07/09/2020

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang thảo luận về khả năng đưa SMIC - nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc vào danh sách đen thương mại của quốc gia này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia