chứng khoán MB

14:25, 14/08/2017

CTCP Chứng Khoán MB (mã: MBS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chia cổ tức tiền mặt của năm 2016 cho cổ đông tỷ lệ 5%, tương ứng với mức thanh toán 61,06 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia