cổ phiếu KBC

09:05, 14/08/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa có phản hồi về các giao dịch tạm ứng lãnh đạo, nhân viên và lợi nhuận khác đột biến trong BCTC hợp nhất quý II/2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia