đầu tư FDI

14:30, 01/06/2022

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 5, Hà Nội có 25 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 7,9 triệu USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia