đàu tư PPP

07:15, 13/09/2022

Theo đề xuất, sân bay Na Hang có quy mô sân bay khoảng 350ha, trong đó cảng nội địa cấp 4C rộng 280ha và sân bay quân sự cấp II diện tích 70ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia