dư nợ tín dụng

08:10, 02/11/2020

Tính đến hết tháng 10/2020, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 2.261 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng 9/2020 và tăng 7% so với thời điểm cuối năm 2019.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia