đường Vành đai 3 TP. HCM

07:25, 13/07/2022

Đường Vành đai 3 có khoảng 2.000 ha đất liền kề. Đất ở đây chủ yếu là đất nông nghiệp, rất ít dân cư. Dự kiến cần hơn 100.000 tỉ đồng để thu hồi đất, bồi thường và tái định cư với 2.000 ha này, trong khi đó, TP HCM không thể bố trí kinh phí thực hiện.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia