facebook

Thứ tư lúc 09:29

David Marcus, người đứng đầu bộ phận tiền điện tử của Meta (Facebook), đã đưa ra thônng báo về việc rời khỏi công ty vào cuối năm nay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia