FPT

17:42, 28/07/2022

Đây là giải pháp để chờ hệ thống KRX của Hàn Quốc đi vào vận hành. HoSE sẽ gia hạn dùng giải pháp do Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) cung cấp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia