giải ngân đầu tư công

10:56, 18/11/2021

Các bộ ngành, địa phương tới ngày 30/9/2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021 cũng sẽ không bị cắt giảm vốn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia