Hiệp định thương mại tự do

10:29, 07/04/2023

Việt Nam và các Tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất (UAE) vừa chính thức ký Tuyên bố cấp Bộ trưởng về việc khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia