Hiệp định thương mại tự do

07:30, 23/03/2021

Việt Nam sẽ hoàn tất quy trình thông báo về việc phê duyệt Hiệp định UKVFTA cho phía Anh trong tháng 3/2021 để FTA này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia