KBC

09:04, 18/08/2021

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ cho công ty con và bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán riêng lẻ năm 2021 và đối tượng được chào bán.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia